In de regel worden de rechten in verdeling gezet in de maand die volgt op de ontvangst van de betaling. Krijgen we de betaling pas op het einde van de maand toe, dan zullen je rechten uitbetaald worden in de maand die volgt op de eerstvolgende repartitie.

Je rechten worden berekend afhankelijk van het statuut van het gezelschap:

Voor opvoeringen door een professioneel gezelschap zal SACD in naam van deAuteurs 11% (+ 1% CCSA = administratieve kost voor de organisator) innen. Dit kan zowel op de uitkoopsom als op de recette, afhankelijk van wat het voordeligst is voor de auteur.
Voor opvoeringen door amateurgezelschappen wordt 11,45% (+ 1,15% CCSA) geïnd.
Gaat het om geringe bedragen? Dan wordt een forfait gehanteerd dat afhangt van de zaalgrootte.

Voor de exploitatie van je werk in het buitenland kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

Ben je niet de enige auteur? Dan worden deze tarieven aangepast pro rata je aandeel op de aangifte.

Op je auteursrechten houden wij een werkingskost in van 15%. Alvorens de rechten aan jou te betalen, wordt ook nog de roerende voorheffing afgehouden.

Download hier de verdelingsregels