In de regel worden de rechten in verdeling gezet in de maand die volgt op de ontvangst van de betaling. Krijgen we de betaling pas op het einde van de maand toe, dan zullen je rechten uitbetaald worden in de maand die volgt op de eerstvolgende repartitie.

Je rechten worden berekend afhankelijk van het statuut van het opvoerend gezelschap:

Voor opvoeringen door een professioneel gezelschap zal SACD in naam van deAuteurs 11,2 % (+ 0,8 % CCSA = administratieve kost voor de organisator) innen. Dit kan zowel op de uitkoopsom als op de recette, afhankelijk van wat het voordeligst is voor de auteur. Gaat het om geringe bedragen? Dan wordt een forfait gehanteerd dat afhangt van de zaalgrootte.

Voor opvoeringen door amateurgezelschappen wordt er een forfait geïnd dat o.a. afhankelijk is van de zaalgrootte en de gemiddelde ticketprijs.

Voor de exploitatie van je werk in het buitenland kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

Ben je niet de enige auteur? Dan worden deze tarieven aangepast pro rata je aandeel vermeld op de aangifte.

Van het deel auteursrechten houden wij voor uitbetaling een werkingskost in. Deze werkingskost wordt jaarlijks goedgekeurd door de algemene vergadering van auteurs en bedraagt momenteel 15%. Voordat wij de rechten aan jou uitbetalen, berekenen we tot slot de roerende voorheffing en storten deze door aan de fiscus.

Download hier de verdelingsregels voor podiumkunsten.