Via haar mandaat aan SACD kan deAuteurs jouw rechten ook innen in het buitenland. SACD heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met andere zustervennootschappen of lokale agenten in het buitenland.

Het overzicht van die wederkerigheidsakkoorden vind je hier.

Staat het land in kwestie niet in de lijst? Dat wil niet zeggen dat er geen rechten geïnd kunnen worden. SACD zal in dat geval de inning zelf behartigen.

Opgelet: in het contract met de lokale organisator moet steeds duidelijk opgenomen worden dat deze verantwoordelijk is voor de betaling van de rechten. Zonder sluitend contract kunnen de rechten niet verhaald worden op de organisator.

Indien je werk in vertaling wordt opgevoerd in het buitenland, denk er dan aan dat je in de meeste gevallen een nieuwe aangifte zal moeten doen: een vertaler is immers co-auteur van de vertaling.