Download hier het beurzenprogramma 2020

Indienen dossiers

Gelieve jouw dossier in één document (PDF bestand max. 5 pagina’s) te mailen naar sheusequin@deauteurs.be

Auteurs kunnen pas twee jaar na de toekenning van een beurs opnieuw een aanvraag indienen voor dezelfde beurs.

Voor meer informatie

Silke Heusequin
Communicatieverantwoordelijke
T +32 (0)2 290 08 09
sheusequin@deauteurs.be