Neem in je contract met een producent steeds een reserveclausule ( voorbehoud voor collectief beheer) op, die het principe herhaalt dat deAuteurs opvoeringsrechten en eventuele andere rechten voor je zal innen.

Voor meer informatie

Barbara Persyn
Juridisch directeur & lobby
T +32 (0)2 551 03 66
bpersyn@deauteurs.be