Geen administratieve formaliteiten

Het auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie zelf van een origineel werk. In tegenstelling tot de industriële rechten (merkenrecht, octrooirecht, tekeningen en modellen) is het dus niet nodig administratieve formaliteiten te vervullen om auteursrecht te verkrijgen (meer hierover in Geen bijkomende formaliteiten).

Niettemin is het nuttig om bewijsrechtelijke maatregelen te treffen, zoals een registratie of depot om te bewijzen dat het werk bestond op een bepaalde datum, zeker in geval van plagiaat. De vervulling van die bewijsrechtelijke maatregelen garandeert niet dat het werk beschermd wordt door het auteursrecht. Zij laten enkel toe ten opzichte van derden (bijvoorbeeld inbreukmakers) en in voorkomend geval ten opzichte van de hoven en rechtbanken te bewijzen dat het werk bestond op een bepaalde datum. Het depot is dus een eenvoudige manier voor het vastleggen van de creatiedatum en je hoedanigheid als auteur van een creatie.

Een depot is pas efficiënt als je het aangeeft voor je je werk aan derden toont.

In het geval waarin een derde het werk gebruikt zonder de toestemming van de auteur, zal deze laatste de anterioriteit van zijn werk kunnen aantonen via zijn registratie of depot. Het is nochtans mogelijk dat een persoon een werk registreert dat reeds door iemand anders werd gecreëerd. In dat geval zal de ware auteur moeten opstaan en aantonen dat hij in feite de ware auteur is en het werk dus vóór de registratie door een derde heeft gecreëerd.

Het depot

Het depot beschermt een nog niet geproduceerd werk door het onder verzegelde omslag te bewaren en er een datum aan toe te kennen.

Auteursrechten worden verkregen bij de creatie van een werk (dat niet voltooid moet zijn). Bewijzen dat men auteur is van een werk is echter verstandig wanneer er geen contract is opgesteld of uitzending is geweest. Daarom kan men de creatie deponeren bij een auteursvereniging, die het materiaal een datum toekent en een attest geeft met de datum van het depot. Het depot kan daardoor van doorslaggevend belang zijn bij een proces wegens plagiaat.

Opgelet: deponeren betekent niet dat je lid wordt van deAuteurs. Iedereen kan een depot doen om zijn nog niet geproduceerd werk te beschermen. De inhoud van het depot is verzegeld en wordt bijgevolg niet geregistreerd door de auteursvennootschap. Om lid te worden en jouw auteursrechten te laten beheren moet je aansluiten (lidmaatschap).

Meer informatie over het depot vind je hier.