De auteurs kunnen hun rechten individueel uitoefenen of een beroep doen op een vennootschap voor het beheer van hun rechten.

Het belang van de uitoefening van de rechten via collectief beheer ligt voor de hand: eenmaal het werk gecreëerd is, kan de auteur onmogelijk elke exploitatie en elk gebruik dat van het werk wordt gemaakt, controleren. Dit geldt niet enkel op het vlak van de muziek maar eveneens voor de audiovisuele werken, theaterwerken, grafische en literaire werken, werken van beeldende kunst.

Langs de kant van de gebruikers is het eveneens niet haalbaar om voor elke uitzending van een film, een lied of vertoning van een theater de rechthebbende op te sporen en hem vervolgens de toestemming te vragen. De auteursvereniging zal globale contracten sluiten met de gebruikers en de rechten vervolgens doorstorten aan de auteur. Zo kan de auteursvereniging of beheersvennootschap van auteurs algemene contracten sluiten met televisiezenders, bioscoopzalen, theaters, discotheken.

Het hoofddoel van een beheersvennootschap is het innen en verdelen van rechten. Daarnaast oefent zij uiteraard ook nog andere diensten uit zoals culturele acties, het promoten van de werken van de leden, het geven van juridisch advies, …