Hoewel de term copyright dikwijls beschouwd wordt als synoniem of vertaling van de term ’auteursrecht’ gaat het hier om twee begrippen die een heel eigen lading dekken en betrekking hebben op twee verschillende invalshoeken.

De term auteursrecht verwijst naar de continentale regeling van het Europese continent, terwijl de term ’copyright’ verwijst naar de bestaande regelgeving en gebruiken van de Angelsaksische landen zoals daar zijn Engeland, Amerika.

Verschillen

Het is belangrijk om het verschil tussen het Angelsaksische copyright systeem en het continentale auteursrecht voor ogen te houden. De filosofie van het voorwerp is immers verschillend.

Grosso modo kunnen deze verschillen als volgt worden samengevat. Terwijl het auteursrecht de creatie van de auteur als natuurlijke persoon beschermt, legt het copyright de klemtoon meer op de investering. Rechtspersonen (bv. NV, BVBA, VZW) kunnen in het copyright systeem ook beschouwd worden als oorspronkelijke rechthebbenden (’works made for hire’). In het continentale auteursrecht is hier in principe eerst een overdracht van de rechten vereist door de oorspronkelijke auteur aan de rechtspersoon (NV, BVBA, VZW).

In het continentale auteursrecht zijn de morele rechten in principe onvervreemdbaar. In de copyrightlanden zijn de morele rechten quasi onbestaande.